Visie & Beleidsplein

Uitstappers en doorzetters

de persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport

Tiessen-Raaphorst, A., Dool, R. van den, & Vogels, R. (2014). Uitstappers en doorzetters: de persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De overheid probeert iedere Nederlander op een passende manier te laten sporten en bewegen. De sportdeelname van de totale bevolking laat de laatste jaren echter geen groei zien. Is die ambitie voor een grotere sportdeelname reëel? En hoe is deze dan te realiseren? Er is meer zicht nodig op de factoren die verband houden met sportdeelname en de tijdsbesteding aan sport. Pas als duidelijk is welke factoren bepalen of mensen uitstappen of doorzetten, kan er nagedacht worden over het afbreken van barrières of het ondersteunen van stimulansen. In dit rapport beschrijven de auteurs de sportdeelname en tijdsbesteding aan sport met persoonskenmerken en sociale achtergronden zoals sociale contacten, beschikbare (vrije) tijd en culturele normen en waarden.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Uitstappers en doorzetters : de persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annet Tiessen-Raaphorst
Remko van den Dool
Ria Vogels

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

motivatie
sport (algemeen)
sportbeoefening
sportstimulering
tijdsbesteding