Visie & Beleidsplein

Het speelveld van de decentralisatie

kansen voor sport en bewegen in het sociaal domein

Jas, R., Rijn, J. van, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2014). Het speelveld van de decentralisatie: kansen voor sport en bewegen in het sociaal domein.

Magazine van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Met de veranderende overheid staan burgerparticipatie en de rol van het maatschappelijk middenveld hoog op de agenda binnen gemeenten. Inwoners van gemeenten nemen steeds meer zelf initiatief in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in hun eigen omgeving. Het programma Sport en Bewegen in de Buurt beschrijft in het magazine praktijkvoorbeelden uit het land en verschillende perspectieven van experts op het onderwerp. Met het doel daarmee gemeenten en lokale partners te inspireren om met behulp van sport en bewegen van betekenis te zijn in deze veranderende samenleving.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Download(s)

Het speelveld van de decentralisatie : kansen voor sport en bewegen in het sociaal domein

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ronald Jas
Juul van Rijn
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

goede voorbeelden
jeugdzorg
mensen met een chronische ziekte
sociaal beleid
sociale netwerken
sport (algemeen)
wet maatschappelijke ondersteuning