Visie & Beleidsplein

Burgermacht op eigen kracht?

een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie

Houwelingen, P. van, Boele, A., & Dekker, P. (2014). Burgermacht op eigen kracht?: een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek verricht naar burgerparticipatie in vijf Nederlandse gemeenten die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn aangewezen als 'voorhoedegemeenten' op het gebied van burgerparticipatie: Berkelland, Emmen, Peel en Maas, Schouwen-Duivenland en Zeist. Voor het onderzoek is in elke gemeente een enquête uitgezet en zijn interviews afgenomen met ambtenaren van de gemeente, actieve inwoners en non-participanten. Op basis van bestaande bronnen wordt in deze publicatie ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van en de verschillen in participatie in Nederland. Ten slotte zijn vergelijkingen gemaakt met burgerparticipatie in de vroegmoderne Nederlanden en burgerparticipatie in Japan, Groot-Brittannië en Duitsland. Doel van deze brede verkenning is het inventariseren van de mogelijkheden en bedreigingen van (meer) burgerparticipatie in Nederland.

Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Burgermacht op eigen kracht? : een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Pepijn van Houwelingen
Anita Boele
Paul Dekker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
wet maatschappelijke ondersteuning