Visie & Beleidsplein

Evaluatie verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten

algemeen tarief van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012

Ministerie van Financiën (2014). Evaluatie verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten: algemeen tarief van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012. Den Haag: Ministerie van Financiën.

Deze evaluatie bevat een analyse van het effect van de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten van het verlaagde tarief naar het algemene tarief in de periode van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012. De notitie begint met een korte inleiding over podiumkunsten en een uiteenzetting van de tariefsaanpassing. De mate van het effect van de btw-verhoging op het aantal bezoekers is afhankelijk van de gevoeligheid van de consument voor de prijsverhoging, de prijselasticiteit, en de mate waarin podia de btw-verhoging hebben doorberekend. De prijselasticiteit komt aan orde in het theoretische gedeelte waarin verschillende literatuur wordt aangehaald. De mate waarin de aanbieders van podiumkunsten de btw-verhoging hebben doorberekend komt aan de orde in het empirische gedeelte van de analyse. In dit deel volgt ook de analyse van de effecten op basis van bezoekersaantallen en omzetten van podia. Er wordt afgesloten met een conclusie.

Uitgever(s): Ministerie van Financiën,

Download(s)

Evaluatie verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten : algemeen tarief van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Financiën

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kunst
tarieven