Visie & Beleidsplein

Gezondheidsbeleid in de groei

scan van gemeentelijke gezondheidsnota's 2013

Broek, M. van den, & Koornstra, A. (2013). Gezondheidsbeleid in de groei: scan van gemeentelijke gezondheidsnota's 2013. Utrecht: GGD Nederland.

In opdracht van het ministerie van VWS is door GGD Nederland een scan uitgevoerd naar de gemeentelijke gezondheidsnota's. Algemeen valt op dat de nota's zijn gegroeid in kwaliteit: ze bevatten integraal beleid, gaan vaak in op de relatie met de nog te decentraliseren taken in de sociaal domein en meer dan de helft van de gemeenten geeft aan hoe ze het beleid willen gaan uitvoeren. De landelijke speerpunten komen terug in de nota's, vooral alcohol (98%), overgewicht (92%), bewegen (85%) en psychosociale gezondheid (87%). Relatief weinig aandacht is er voor roken (67%) en diabetes (46%). De doelgroep jeugd wordt veel genoemd in relatie tot alcohol, overgewicht, bewegen en psychosociale gezondheid. De doelgroep ouderen wordt veel genoemd in het kader van psychosociale gezondheid en van overgewicht en bewegen.

Uitgever(s): GGD Nederland,

Download(s)

Gezondheidsbeleid in de groei : scan van gemeentelijke gezondheidsnota's 2013

Download PDF

Factsheet gezondheidsbeleid in de groei

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Miranda van den Broek
Anja Koornstra

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gezondheidsbeleid
ggd'en
lichaamsbeweging