Visie & Beleidsplein

De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen

Elling, A., Pulles, I., & Bakker, S. (2014). De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen. Utrecht: Mulier Instituut.

Jaarlijks nemen 2,5 miljoen mensen deel aan één of meer sportevenementen. De meeste deelnemers beleven vooral plezier aan zo'n sportevenement, maar deelname brengt ook risico's op blessures en ongevallen met zich mee. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) zet zich in voor het creëren van een veilige sport(medische) omgeving voor iedere sporter, ook bij deelname aan sportevenementen. De VSG gaat, in opdracht van het Ministerie van VWS, een instrument maken voor organisatoren van wielersportevenementen met concrete handvatten voor het organiseren van de sportmedische veiligheid (inclusief de hulpverlening). Om met dit product zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vragen en behoeften van de organisatoren zelf, is een vragenlijst uitgezet onder organisatoren van wielerevenementen. Hoeveel belang hechten zij aan de sportmedische veiligheid van hun evenement? Wat zijn hun ervaringen en tegen welke beperkingen lopen zij aan? Wat zijn hun wensen ten aanzien van ondersteuning? In deze rapportage presenteren de onderzoekers de uitkomsten van deze peiling onder organisatoren van wielerevenementen. Waar mogelijk en relevant wordt verwezen naar verschillen tussen specifieke soorten wielerevenementen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Ine Pulles
Sven Bakker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportevenementen
sportgezondheidszorg
veiligheid
wielrennen