Visie & Beleidsplein

Sportparticipatie

uitdagingen voor wetenschap en beleid

Breedveld, K. (2014). Sportparticipatie: uitdagingen voor wetenschap en beleid. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze publicatie betreft de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Sportsociologie en sportbeleid aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen op woensdag 16 april 2014 door prof. dr. K. Breedveld. Met 8 miljoen beoefenaren, een nog groter aantal belangstellenden en een economische bijdrage van 12 miljard, vormt de sport anno 2014 een belangwekkende maatschappelijke sector. De afgelopen vijftig jaar zijn steeds meer mensen gaan sporten en is Nederland meer en meer een sportland geworden. Tegelijk doen grote groepen burgers niet of nauwelijks aan sport, zijn verschillen in sportdeelname tussen mensen met een hoger en lager opleidingsniveau in die vijftig jaar nauwelijks kleiner geworden en zitten we vooral achter tv en pc in plaats van te sporten en bewegen. Internationaal doet Nederland het goed wat de sport betreft. Van alle Europese landen is Nederland het land met het hoogste aandeel leden van sportverenigingen. In zijn rede gaat Breedveld in op de plaats van sport in de Nederlandse samenleving en op de vraag hoe verschillen in het deelnemen aan sport kunnen worden verklaard.

Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen,

Download(s)

Sportparticipatie : uitdagingen voor wetenschap en beleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lezingen
sportbeleid
sportbeoefening
sportsociologie