Visie & Beleidsplein

Sporten in een veranderende samenleving

een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die sporters geven aan binding met een sportvereniging en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op deze betekenissen

Sommeren, D. van (2013). Sporten in een veranderende samenleving: een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die sporters geven aan binding met een sportvereniging en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op deze betekenissen. Utrecht: Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Aan het begin van de 21e eeuw doen zich maatschappelijke veranderingen voor die de sociale bindingen tussen mensen doen veranderen en ingrijpen op bestaande instituties. Ook in de sportwereld doen zich veranderingen voor. Zo zijn er aanwijzingen dat de sportvereniging, het voornaamste organisatieprincipe in de Nederlandse sport geen vanzelfsprekendheid meer is. Het ledenaantal van sportverenigingen in een aantal sporten neemt af en ook het aantal sportverenigingen daalt. Hiermee lijkt een pessimistisch toekomstperspectief geschetst te worden voor sportverenigingen. Echter, het totaal aantal verenigingssporters steeg de afgelopen twee decennia en ook zijn er verenigingen die er wel in slagen om meer sporters aan zich te binden. Deze tegenstrijdige ontwikkelingen leiden tot onzekerheid, zowel bij sportverenigingen als bij andere sportorganisaties zoals sportbonden en NOC*NSF. Hierbij dringt de vraag zich op hoe sportverenigingen en sportbonden dan wel moeten inspelen op de ontwikkelingen die plaatsvinden. Vanuit deze achtergrond is onderzoek verricht naar de betekenissen die sporters geven aan binding met een sportvereniging en hoe deze betekenissen zich verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap,

Download(s)

Sporten in een veranderende samenleving : een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die sporters geven aan binding met een sportvereniging en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op deze betekenissen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dolf van Sommeren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lidmaatschappen
maatschappelijke ontwikkeling
scripties
sociale cohesie
sportbeoefening
sportverenigingen