Visie & Beleidsplein

Gezond en actief in Zuid-Holland

rapportage onderzoek sport, bewegen en leefstijl 2013

Stichting Sportservice Zuid-Holland (2014). Gezond en actief in Zuid-Holland: rapportage onderzoek sport, bewegen en leefstijl 2013. Poeldijk: Stichting Sportservice Zuid-Holland.

Het doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is om Zuid-Hollandse gemeenten handvatten te geven voor het bevorderen van de sport- en beweegdeelname. De centrale onderzoeksvraag is: wat is de beweegdeelname van de bewoners van de provincie Zuid-Holland? Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 47% van de Zuid-Hollanders voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 39% voldoet aan de Fitnorm en 63% voldoet aan de Combinorm. Zuid-Hollanders bewegen minder dan gemiddeld (landelijk: 58%). De sportdeelname van de Zuid-Hollander ligt met 75% boven het landelijk percentage van 67%. De sportdeelname neemt af met de leeftijd. Vrouwen sporten minder vaak dan mannen en niet-Westerse allochtonen sporten minder dan autochtonen en Westerse allochtonen. Van de Zuid-Hollanders heeft 29% overgewicht. 10% heeft obesitas. Deze cijfers komen overeen met de landelijke cijfers. Het percentage overgewicht neemt toe met de leeftijd. 31% van de niet sporters heeft geen enkele interesse om te sporten en te bewegen. Dit is 8% van de totale populatie. 42% van de inwoners van Zuid-Holland wil het komende jaar meer bewegen. Ook doelgroepen die minder dan gemiddeld aan sport doen, zoals 18-34 jarigen en 35-44 jarigen, allochtonen, gezinnen met kinderen, mensen met een visuele handicap, werklozen en personen met overgewicht/obesitas, willen vaker sporten of bewegen.

Uitgever(s): Stichting Sportservice Zuid-Holland,

Download(s)

Gezond en actief in Zuid-Holland : rapportage onderzoek sport, bewegen en leefstijl 2013

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stichting Sportservice Zuid-Holland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Zuid-Holland
beweegstimulering
lichaamsbeweging
sportbeoefening
sportstimulering
statistische gegevens