Visie & Beleidsplein

Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2013). Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In deze brief wordt gereageerd op elf prioritaire belemmeringen die de Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt' in haar eindrapportage benoemd. Minister Schippers van VWS gaat in op vijf van deze belemmeringen en noemt daarbij de acties die zij gaat ondernemen om deze belemmeringen weg te nemen. Het gaat om: sport- en beweegmogelijkheden voor speciale doelgroepen, het stimuleren van een beweegvriendelijke omgeving, multifunctioneel gebruik van accommodaties, ruimte voor de buurtsportcoach en de administratieve lasten van de sportsector.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
beleidsondersteuning
buurtsportcoaches
kamerbrieven
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
overheidsbeleid
rijksoverheid
sport en bewegen in de buurt
sportbeleid