Visie & Beleidsplein

Sportstimulering

doel of middel?

Een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die door betrokkenen van verschillende sportverenigingen wordt gegeven aan het sportstimuleringsprogramma Sport van de maand in Apeldoorn

en naar succesfactoren die essentieel zijn voor het realiseren van het doel van stimuleringsprogramma’s

Vosman, S. (2013). Sportstimulering: doel of middel?, Een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die door betrokkenen van verschillende sportverenigingen wordt gegeven aan het sportstimuleringsprogramma Sport van de maand in Apeldoorn, en naar succesfactoren die essentieel zijn voor het realiseren van het doel van stimuleringsprogramma’s. Utrecht: Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap.

In dit kwalitatieve onderzoek staat het Apeldoornse sportstimuleringsprogramma Sport van de maand centraal. Betrokkenen van deelnemende verenigingen is gevraagd naar de ervaringen met het programma, daaruit is de betekenis die gegeven wordt aan het programma geconstrueerd. Tevens zijn er aan de hand van de literatuur succesfactoren geïdentificeerd, die vergeleken zijn met de informatie van de respondenten. De onderzoeksvraag die in dit stuk centraal staat is: welke betekenis geven betrokkenen van de deelnemende verenigingen aan het sportstimuleringsprogramma Sport van de maand van Accres en welke succesfactoren kunnen worden geïdentificeerd die essentieel zijn voor het realiseren van het doel van stimuleringsprogramma's?

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap,

Download(s)

Sportstimulering : doel of middel? : een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die door betrokkenen van verschillende sportverenigingen wordt gegeven aan het sportstimuleringsprogramma Sport van de maand in Apeldoorn en naar succesfactoren die ...

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Simone Vosman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

scripties
sportstimulering
sportverenigingen