Visie & Beleidsplein

De combinatiefunctionaris in beweging

een onderzoek naar de invulling en betekenis van de impuls 'brede scholen, sport en cultuur' en zijn instrument ; de combinatiefunctionaris

Beers, M.T. (2009). De combinatiefunctionaris in beweging: een onderzoek naar de invulling en betekenis van de impuls 'brede scholen, sport en cultuur' en zijn instrument ; de combinatiefunctionaris. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Allereerst wordt in dit verslag inzicht gegeven in het onderzoeksonderwerp; de impuls 'brede scholen, sport en cultuur'. Vervolgens zal het onderzoeksontwerp besproken worden in hoofdstuk 2, waarbij de doelstelling en vraagstelling aan de orde komen. In hoofdstuk 3 wordt het theoretische kader besproken waarin het onderzoek plaatsvindt. Hierin worden benaderingen van 'beleid' en 'beleidsproces' besproken. Ook worden in dit hoofdstuk de voorwaarden voor samenwerking uiteengezet. De theoretische concepten bij elkaar geven sturing aan dit onderzoek en vormen het kader voor de analyse van de onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven die zijn gevonden in de documenten, bij het afnemen van de interviews en tijdens de observaties. De link tussen de resultaten en de literatuur wordt in de analyse gelegd (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag. Voortvloeiend uit deze conclusie volgen een aantal aanbevelingen voor Sportservice Midden-Nederland in hoofdstuk 7.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De combinatiefunctionaris in beweging : een onderzoek naar de invulling en betekenis van de impuls 'brede scholen, sport en cultuur' en zijn instrument ; de combinatiefunctionaris

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marloes Beers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

combinatiefunctionarissen
scripties