Visie & Beleidsplein

Wereldkansen voor preventie?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2013). Wereldkansen voor preventie?. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hoe stimuleren we gezond gedrag? En hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond gedrag ook echt gaan vertonen? Dat zijn vragen die overheden overal ter wereld zichzelf stellen. En overal ter wereld worden initiatieven ontplooid om preventieve maatregelen, of oplossingen meer kracht en uitwerking te geven. Deze interactieve publicatie van het RIVM geeft de lezer antwoord op de centrale vragen: welke voorbeelden uit andere landen kunnen als inspiratie dienen voor de praktijk in Nederland? En wat is de internationale consensus over welk beleid werkt? De gekozen voorbeelden hebben betrekking op beleidsterreinen die als speerpunt in het Nationaal Programma Preventie (NPP) zijn aangemerkt: preventie van roken, overmatig alcoholgebruik, depressie en overgewicht. De speerpunten diabetes en bewegen zijn niet apart uitgewerkt. Hoewel de reikwijdte van de speerpunten bewegen en diabetes verder gaat dan overgewicht alleen, komen interventies relevant voor deze onderwerpen aan bod bij het speerpunt overgewicht. Integraal gezondheidsbeleid komt als laatste aan bod als belangrijke methode om preventief gezondheidsbeleid vorm te geven. Per onderwerp is de internationale consensus over mogelijk effectief beleid opgenomen en het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen loopt als rode draad door de hele publicatie heen. Deze publicatie is gebaseerd op raadpleging van Nederlandse en buitenlandse experts en een quickscan van de internationale literatuur. Er zijn geen uitgebreide analyses gedaan of gedetailleerde beoordelingen van interventies uitgevoerd.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Wereldkansen voor preventie?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

depressies
gezondheidsbeleid
gezondheidsverschillen
overgewicht
preventie