Visie & Beleidsplein

Sport socialisation and the role of the school

Pot, N. (2014). Sport socialisation and the role of the school. Amsterdam: VU University Amsterdam.

In dit proefschrift wordt beschreven hoe sportparticipatie bij kinderen gestimuleerd kan worden en wat de rol van schoolsport daarin zou kunnen zijn. Aan sport wordt een belangrijke rol toegeschreven in de bestrijding van overgewicht onder jongeren en andere maatschappelijke problemen. De overheid wil daarom de sportparticipatie onder jongeren verhogen. Dit wordt vaak gedaan door hen, via school, kennis te laten maken met de technische aspecten van een sport. Niek Pot betoogt dat het belangrijk is dat jongeren ook met de sociale aspecten van sport in aanraking komen; hoe ga je met elkaar om op de sportclub? Heb je vrienden die ook aan die sport doen? Zo kan sport een langdurige rol spelen in het leven van jongeren en het ontwikkelen van een sportidentiteit. Verder onderzocht Pot hoe verschillende typen schoolsport kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van de sportidentiteit. Hij laat zien dat deelnemen aan een schoolsport geen verband houdt met de ontwikkeling van de sportidentiteit. Hij vond hier twee verklaringen voor: ten eerste doen vooral kinderen die al een sterke sportidentiteit hebben mee aan schoolsport. Ten tweede lijkt de schoolsport in Nederland vooral de technische aspecten van sport te benadrukken, terwijl de sociale aspecten cruciaal zijn voor het ontwikkelen van een sportidentiteit. Door meer samen te werken met sportverenigingen kan schoolsport in de toekomst meer sociale aspecten van sport belichten en daardoor mogelijk de sportidentiteit van deelnemers beïnvloeden. De uitkomsten van Pots onderzoek zijn belangrijk voor het (her)overwegen van de opzet en de verwachte effecten van schoolsport.

Uitgever(s): VU University Amsterdam,

Download(s)

Sport socialisation and the role of the school

Download PDF

Sport socialisation and the role of the school

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Niek Pot

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kinderen
proefschriften
schoolsport
sociale cohesie
sociale netwerken
sport (algemeen)
sportbeoefening