Visie & Beleidsplein

Second opinion economische impactanalyse Euro 2020

eindrapportage

Sport2B (2014). Second opinion economische impactanalyse Euro 2020: eindrapportage. Hoofddorp: Sport2B.

De KNVB heeft de ambitie om mede-organisator te zijn van het EK Voetbal in 2020. Dit evenement, hierna EURO 2020 genoemd, zal verspreid over 13 Europese steden worden gespeeld. Samen met haar partners, de gemeente Amsterdam, het ministerie van VWS en de Amsterdam Arena, zal zij hiertoe bij de UEFA een bid indienen. Bij toekenning van het bid zullen in Amsterdam vier wedstrijden worden gespeeld: drie in de groepsfase en één achtste-finalewedstrijd. Een belangrijke aspect bij het uitbrengen van het bid is de economische spin-off die de wedstrijden naar verwachting zullen genereren. In opdracht van de initiatiefnemers heeft PwC onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de verwachte economische impact. De KNVB en haar partners hebben vervolgens het sporteconomisch adviesbureau Sport2B gevraagd middels een second opinion de aannames en uitgangspunten van het PwC-onderzoek te toetsen en te verificeren. Dit om te komen tot een zo realistisch mogelijke inschatting. In deze rapportage worden de bevindingen van de second opinion gepresenteerd. Eerst worden enkele algemene kanttekeningen bij het onderzoek (hoofdstuk 2) en de gehanteerde uitgangspunten (hoofdstuk 3) geplaatst. Daarna wordt in hoofdstuk 4 het oordeel over de analyse van de kwantificeerbare kosten en baten gegeven. Hoofdstuk 5 bevat enkele opmerkingen over de analyse van de maatschappelijke effecten. De bijlage bevat een overzicht van geraadpleegde documenten

Uitgever(s): Sport2B,

Download(s)

Second opinion economische impactanalyse Euro 2020 : eindrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sport2B

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectmeting
samenleving
topsportevenementen
voetbal