Visie & Beleidsplein

Meer en beter bewegingsonderwijs

Sportraad Amsterdam (2013). Meer en beter bewegingsonderwijs. Amsterdam: Sportraad Amsterdam.

Amsterdamse kinderen zijn minder fit dan eerdere generaties en een te groot aantal van hen kampt met overgewicht. Dit verhoogt de risico's op ernstige gezondheidsproblemen. Een belangrijke oorzaak is dat kinderen te weinig bewegen en zich dientengevolge fysiek en mentaal onvoldoende ontwikkelen. Zowel de landelijke als de lokale overheid erkent de problematiek en blijkt, getuige uiteenlopende hiertoe ontworpen programma's, bereid te investeren in de bestrijding ervan. Hierbij gaan ze echter grotendeels voorbij aan het bewegingsonderwijs. Merkwaardig en onverstandig naar de mening van de Sportraad. Want alleen het bewegingsonderwijs bereikt structureel alle kinderen en is daarmee het instrument bij uitstek om zoveel mogelijk mensen een duurzame sportieve en gezonde leefstijl aan te meten. De Sportraad Amsterdam adviseert zowel de landelijke als lokale overheid te kiezen voor de verdubbeling van het aantal uren bewegingsonderwijs naar minimaal 180 minuten per week. Te beginnen in het primair onderwijs, omdat in deze leeftijdscategorie de effecten het grootst zijn en de bestaande afspraken te vrijblijvend. Aangezien het de gemeente Amsterdam echter ontbreekt aan de wettelijke bevoegdheid om deze uitbreiding dwingend aan scholen op te leggen, ligt de sleutel hiervoor in handen van de nationale overheid.

Uitgever(s): Sportraad Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sportraad Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
gemeentelijk beleid
sportbeleid