Visie & Beleidsplein

Van Impuls naar inbedding

evaluatie van de inzet van combinatiefunctionarissen in Venray vanuit de Impuls Brede scholen, sport en cultuur

Leijenhorst, M., & Hilhorst, J. (2012). Van Impuls naar inbedding: evaluatie van de inzet van combinatiefunctionarissen in Venray vanuit de Impuls Brede scholen, sport en cultuur. Nijmegen: Kennispraktijk.

De gemeente Venray moet volgens de afspraken met het Rijk in 2012 3,9 fte combinatiefuncties hebben gerealiseerd. Om te kunnen aantonen welke opbrengsten de inzet van combinatiefuncties heeft gehad en hoe de Impuls vanaf 2013 structureel kan worden voortgezet, hecht de gemeente Venray waarde aan monitoring en evaluatie. Onderzoeks- en adviesbureau Kennispraktijk heeft in dit kader onderzoek gedaan naar de eventuele meerwaarde van de combinatiefunctionarissen. In deze rapportage worden de bevindingen weergegeven. Het rapport geeft inzicht in de resultaten en onderliggende processen van de inzet van de combinatiefunctionarissen in Venray vanaf september 2009 tot aan januari 2012.

Uitgever(s): Kennispraktijk,

Download(s)

Van Impuls naar inbedding : evaluatie van de inzet van combinatiefunctionarissen in Venray vanuit de Impuls Brede scholen, sport en cultuur

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marja Leijenhorst
Jarno Hilhorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

combinatiefunctionarissen
gemeenten
onderzoeken