Visie & Beleidsplein

Handreiking schoolexamen lichamelijke opvoeding havo/vwo

tweede fase

Brouwer, B., & Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) (2007). Handreiking schoolexamen lichamelijke opvoeding havo/vwo: tweede fase. Enschede: SLO.

De Handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwingen die in 2007 zijn ingegaan in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Basis voor deze vernieuwingen is de ministeriële nota Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase have en vwo (2003), waarvan de leidende gedachte is dat scholen meer vrijheid en keuzemogelijkheden moeten krijgen voor de invulling van hun onderwijs in de tweede fase. Lichamelijke opvoeding is, ook binnen de nieuwe examenopzet, zowel op havo als op vwo een voor alle leerlingen verplicht vak in het gemeenschappelijk deel van het programma. Er wordt onder andere besproken welke mogelijkheden scholen vanaf 2007 hebben om eigen onderdelen toe te voegen aan de onderdelen die in het schoolexamen wettelijk voorgeschreven zijn.

Uitgever(s): SLO,

Download(s)

Handreiking schoolexamen lichamelijke opvoeding havo/vwo : tweede fase

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Berend Brouwer
Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsondersteuning
bewegingsonderwijs
onderwijsgevenden
voortgezet onderwijs