Visie & Beleidsplein

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

248

besluit van 18 mei 2009, houdende de vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (besluit kerndoelen WEC)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2009). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden: 248, besluit van 18 mei 2009, houdende de vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (besluit kerndoelen WEC).

In deze publicatie worden de kerndoelen voor het speciaal onderwijs met uitzondering van kerndoelen voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen besproken. De kerndoelen zijn ingedeeld in leergebied-overstijgende en leergebied-specifieke kerndoelen. Kerndoelen geven een beschrijving van de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die de overheid minimaal belangrijk acht voor leerlingen. Kerndoelen omschrijven het eind van een leerproces, niet de wijze waarop ze bereikt worden.

Uitgever(s): Sdu Uitgevers,

Download(s)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden : 248 : besluit van 18 mei 2009, houdende de vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (besluit kerndoelen WEC)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsnota's
onderwijsgevenden
speciaal onderwijs