Visie & Beleidsplein

Handboek arbobesluit

arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

editie 2014/2015

deel 2

Boere, A.H.M. (2014). Handboek arbobesluit: arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer, editie 2014/2015, deel 2. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Het Handboek Arbobesluit is een informatiebron waarin het besluit wordt toegelicht. Het handboek legt, waar zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het arbobesluit, de arboregeling en de arbobeleidsregels. In de Arbowet zelf zijn weinig concrete voorschriften opgenomen. de concrete arbovoorschriften voor bijvoorbeeld de bouw, het werken met gevaarlijke stoffen of beeldschermwerk vinden we voornamelijk in het Arbeidsomstandighedenbesluit (arbobesluit).

Uitgever(s): Sdu Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

A.H.M. Boere

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Arbeidsomstandighedenwet
arbeidsomstandigheden
beleid
wet- en regelgeving