Visie & Beleidsplein

Handboek arbobeleidsregels

arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

editie 2014/2015

deel 4

Drongelen, J. van, & Hofsteenge, J. (2014). Handboek arbobeleidsregels: arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer, editie 2014/2015, deel 4. Den Haag: Sdu Uitgevers.

In het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de arbowetgeving is een drietal beleidsregels vastgesteld, namelijk de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving, de Beleidsregel boeteoplegging Besluit risico's zware ongevallen 1999 en de Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten. dit boek bevat de tekst van de hiervoor genoemde beleidsregels, voorzien van een algemene toelichting van de samenstellers van dit boek en een toelichting per artikel van de wetgever.

Uitgever(s): Sdu Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Johannes van Drongelen
Jakob Hofsteenge

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Arbeidsomstandighedenwet
arbeidsomstandigheden
beleid
wet- en regelgeving