Visie & Beleidsplein

Schoolwijzer

arbo-naslagwerk voor gezond werken in scholen

Visser, R., Venemer, A., Simons, J., & Bus, J. (2001). Schoolwijzer: arbo-naslagwerk voor gezond werken in scholen.

De Schoolwijzer is ontwikkeld als naslagwerk voor directies, arbocoördinatoren en alle andere betrokkenen bij de zorg voor het arbobeleid binnen het primair en voortgezet onderwijs. De regelgeving met betrekking tot de arbeidswet is voor de onderwijssector in veel gevallen te algemeen en vaak onvoldoende toegesneden op de specifieke situaties in scholen en de risico's die leerlingen lopen. In deze brochure gaat vooral veel aandacht uit naar 'verantwoord' gebruik van schoolgebouwen door leerlingen, studenten en leraren bij het uitvoeren van een grote diversiteit aan activiteiten. Dit betekent dat bij het dagelijkse gebruik van de schoolgebouwen de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de gebruikers gewaarborgd is.

Uitgever(s): Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Visser
Anita Venemer
Jo Simons
Jos Bus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Arbeidsomstandighedenwet
arbeidsomstandigheden
onderwijs
sociale veiligheid
veiligheid