Visie & Beleidsplein

Topsportnota Zoetermeer

(2003). Topsportnota Zoetermeer. Zoetermeer:

In deze beleidsnota komt het gevoerde beleid van de gemeente Zoetermeer ten aanzien van topsport aan de orde en worden voorstellen gedaan om het topsportbeleid in de komende jaren concreet in te vullen en verder tot ontwikkeling te brengen. Deze nota is bedoeld om te komen tot structureel topsportbeleid binnen de gemeente Zoetermeer.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
topsport