Visie & Beleidsplein

Sekserelaties in de korfbalsport

gemengd én gelijkwaardig?

Elling, A. (2003). Sekserelaties in de korfbalsport: gemengd én gelijkwaardig?. In F. Troost, "... en maakte ik een reis naar Zweden" (pp. 165-196) Bunnik: Koninklijk Nederlands Korfbalverbond.

In dit hoofdstuk staan de relaties tussen mannen en vrouwen in het korfbal en de eventuele emancipatoire betekenissen centraal. Aan het begin van de twintigste eeuw was Nico Broekhuysen als uitvinder van een gemengd teamspel voor jongens en meisjes zijn tijd eigenlijk ver vooruit. Hoewel inmiddels ook bij een sport als voetbal jongens en meisjes bij de jeugd in een gemengde competitie spelen (KNVB, 1997), is korfbal na honderd jaar nog steeds de enige balsport die door meisjes/vrouwen en jongens/mannen van alle leeftijden in gemengde teams wordt gespeeld. Ondanks de 'gemengde geaardheid' van korfbal waren meisjes/vrouwen en jongens/mannen in de ontwikkeling van het co-educatieve spel echter niet altijd elkaars gelijke. In dit hoofdstuk komt steeds de relatie tussen gemengde participatie en seksegelijkwaardigheid aan bod. Dit gebeurt in drie delen. Achtereenvolgens gaat de auteur in op ontstaan en ontwikkelingen binnen de gemengde en de damesvariant van de korfbalsport, op de sekseverhoudingen binnen kaderposities en op de emancipatorische waarde van sport.

Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbalverbond,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

korfbal
sekse