Visie & Beleidsplein

Beweging in het onderwijs

eerste evaluatie van de leergang bewegingsonderwijs

deelrapport studenten en alumni

Smeenk, S., & Werff, H. van der (2007). Beweging in het onderwijs: eerste evaluatie van de leergang bewegingsonderwijs, deelrapport studenten en alumni. Tilburg: IVA.

Het voorliggende rapport geeft inzicht in de ervaringen en meningen van de studenten en alumni van de pabo ten aanzien van de leergang bewegingsonderwijs. Ze zijn benaderd via een email waarin ze gevraagd is medewerking te verlenen aan het onderzoek door de vragenlijst via internet in te vullen. Van de 3.274 studenten en alumni die aangeschreven zijn, hebben er 1.085 de vragenlijst compleet ingevuld. Dit is een respons van 33 procent. In hoofdstuk 2 schetsen de auteurs een beeld van de respondenten door verschillende kenmerken van zowel studenten als alumni de revue te laten passeren. In hoofdstuk 3 besteedt men aandacht aan de keuzes van de respondenten ten aanzien van de leergang bewegingsonderwijs. Hoofdstuk 4 behandelt de investeringen die de leergang kost en vraagt of deze in verhouding staan tot hetgeen de leergang oplevert. In hoofdstuk 5 staan de perspectieven op de arbeidsmarkt centraal en hoofdstuk 6 sluit het rapport af met conclusies en aandachtspunten.

Uitgever(s): IVA,

Download(s)

Beweging in het onderwijs : eerste evaluatie van de leergang bewegingsonderwijs : deelrapport studenten en alumni

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sanne Smeenk
Harold van der Werff

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
evaluatie
studenten