Visie & Beleidsplein

Behoefte onderzoek naar een overbruggings- en/of pensioenregeling voor topsporters

uitkomsten enquête overbruggings- en pensioenregeling Nederlandse topsporters

NOC*NSF Atletencommissie, & NL Sporter (2014). Behoefte onderzoek naar een overbruggings- en/of pensioenregeling voor topsporters: uitkomsten enquête overbruggings- en pensioenregeling Nederlandse topsporters. Arnhem: NOC*NSF.

Met enige regelmaat komt de vraag naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een overbruggings- en/of pensioenregeling voor topsporters aan de orde. Zo heeft in 2009 een studie plaatsgevonden naar de arbeidsverhoudingen van beroepssporters, waar - het ontbreken van - deze regelingen als aandachtspunt uit is gekomen. Begin 2014 heeft judoka Henk Grol door middel van een open brief aan de regering in de Telegraaf aandacht gevraagd voor de financiële situatie van topsporters en oud topsporters. NOC*NSF, NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter hebben eind 2013 als doel gesteld om in 2014 uit te werken of en welke regelingen ontwikkeld zouden kunnen worden. In het voorjaar van 2014 zijn gesprekken met experts en verschillende ministeries gestart. Onderdeel van het plan van aanpak is een enquête waarmee de behoefte van de huidige topsporters in kaart is gebracht. De enquête is medio april 2014 uitgezet onder een groep van ruim 1.000 topsporters. Dit rapport 'Uitkomsten enquête overbruggings- en pensioenregeling Nederlandse topsporters' bevat de resultaten. In aparte bijlagen zijn de vragenlijst en de responscijfers opgenomen.

Uitgever(s): NOC*NSF, NL Sporter,

Download(s)

Behoefte onderzoek naar een overbruggings- en/of pensioenregeling voor topsporters : uitkomsten enquête overbruggings- en pensioenregeling Nederlandse topsporters

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF Atletencommissie
NL Sporter

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeidsomstandigheden
financiering
onderzoeken
topsportbeleid
topsporters
topsportomgeving