Visie & Beleidsplein

Ervaren pedagogische proceskwaliteit van jeugdvoetbaltrainers in Nijmegen

Stemkens, I. (2013). Ervaren pedagogische proceskwaliteit van jeugdvoetbaltrainers in Nijmegen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Doelstelling onderzoek: Inzicht verkrijgen in hoeverre jeugdvoetbaltrainers invulling geven aan pedagogische proceskwaliteit en op welke wijze. Om inzicht te verkrijgen in de pedagogische proceskwaliteit werd naar zes aspecten (interactieschalen) gekeken, namelijk: - Tonen van sensitieve responsiviteit (Opvangen van signalen en bieden van (emotionele) ondersteuning) - Respect voor autonomie (Luisteren naar eigen wil en gevoelens van kinderen) - Regie en leiding houden (Structuur bieden, grenzen aangeven etc.) - Aandacht voor gesprekken en uitleg geven - Ontwikkelingsstimulering (Bijdragen aan (sociale) vaardigheden) - Begeleiden van positieve en negatieve interacties tussen kinderen Om de hoofddoelstelling te bereiken werd allereerst een veldoriëntatie uitgevoerd, waarbij een trainer en jeugdspelers geïnterviewd en geobserveerd werden. Ook vonden informele gesprekken plaats met trainers, leiders en bestuursleden bij een voetbalvereniging in Nijmegen. Vervolgens werden 18 jeugdvoetbaltrainers geïnterviewd, verspreid over vier voetbalverenigingen in Nijmegen, middels een 'open interview'. De algemene doelstelling van het onderzoek was inzicht verkrijgen in hoeverre er sprake is van pedagogische proceskwaliteit bij jeugdvoetbaltrainers in hun omgang met jeugdsporters en op welke manier zij hier invulling aan geven. Al met al werd geconcludeerd dat trainers bezig leken te zijn met de verschillende aspecten van pedagogische proceskwaliteit, hoewel in verschillende mate.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Ervaren pedagogische proceskwaliteit van jeugdvoetbaltrainers in Nijmegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Inge Stemkens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdtrainers
pedagogiek
scripties
trainers
trainingen
trainingsmethoden
voetbal