Visie & Beleidsplein

Jeugd

sport, bewegen en onderwijs

Lucassen, J.M.H., Mossel, G. van, & Wisse, E. (2010). Jeugd: sport, bewegen en onderwijs. Sport een leven lang (pp. 107-124) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dit hoofdstuk gaat over jeugd, sport en onderwijs. Hoe ziet het sport- en beweeggedrag van de schoolgaande jeugd anno 2010 er uit? Waar sporten of bewegen zij? Wie brengen de jeugd ertoe om te sporten en bewegen? Wat betekent dat voor beleid? Over welke jeugd hebben we het? Dit hoofdstuk is gewijd aan de leerplichtige jeugd, de 5-16-jarigen. Soms kijken de auteurs naar iets jongere of oudere jeugd, afhankelijk van de databronnen, maar ook om bijvoorbeeld het mbo te kunnen bespreken. Paragraaf 6.2 behandelt het sport- en beweeggedrag van jeugdigen en hun motieven. Daarna bespreken de auteurs de bijdragen van verschillende instanties aan het sport- en beweeggedrag van de schoolgaande jeugd (paragraaf 6.3). Ten slotte komen in paragraaf 6.4 de toekomstige ontwikkelingen aan de orde.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut ,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen
Ger van Mossel
Ester Wisse

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
lichaamsbeweging
onderwijs
sport (algemeen)