Visie & Beleidsplein

Sportinfrastructuur

organisaties en accommodaties

Goossens, R., & Lucassen, J.M.H. (2003). Sportinfrastructuur: organisaties en accommodaties. In K. Breedveld, Rapportage sport 2003 (pp. 125-166) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De vraag die de auteurs in dit hoofdstuk centraal stellen is in hoeverre veranderingen in de sportbeoefening zijn terug te vinden in de manier waarop de Nederlandse sport is georganiseerd? Hoe ziet de infrastructuur op sportgebied in termen van organisaties en accommodaties er uit? Eerst wordt in paragraaf 6.2 een overzicht gegeven van de 'sportinfrastructuur'. Met 'sportinfrastructuur' wordt gedoeld op het geheel aan organisaties en voorzieningen die een rol spelen in de vormgeving van het sportaanbod in Nederland. In de daaropvolgende paragrafen worden verschillende partijen in de sportinfrastructuur nader belicht. In paragraaf 6.3 wordt eerst gekeken naar de ontwikkelingen in de wereld van de sportbonden en sportkoepels. Paragraaf 6.4 gaat verder in op de (daarbij aangesloten) sportclubs. In paragraaf 6.5 wordt het vizier gericht op resterende organisaties die mogelijkheden bieden tot sport in georganiseerd verband (maneges, sportscholen, fitnesscentra, zeil- en surfscholen). In paragraaf 6.6 staan de aanbieders van sportfaciliteiten (accommodaties) centraal. Een beeld van de bij de sportaanbieders en accommodaties actieve vrijwilligers geeft paragraaf 6.7. Paragraaf 6.8 ten slotte bevat de conclusies van dit hoofdstuk.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob Goossens
Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
organisaties
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
sportorganisaties