Visie & Beleidsplein

Verenigingssport in Nederland

een karakteristiek op grond van het MI Verenigingspanel

Lucassen, J.M.H. (2004). Verenigingssport in Nederland: een karakteristiek op grond van het MI Verenigingspanel. In V.H. Hildebrandt, Trendrapport bewegen en gezondheid 2002/2003 (pp. 153-174) Hoofddorp: TNO Arbeid.

Vanaf 2000 is jaarlijks de stand van zaken bij de verenigingen uit het Verenigingspanel in beeld gebracht. In dit hoofdstuk wordt het functioneren van verenigingen in twee opzichten nader getypeerd; de vereniging als sociale organisatie en de vereniging als hoeder van de gezondheid. Hiervoor zijn voornamelijk gegevens verwerkt van de monitor 2003 (297 deelnemende verenigingen). De gegevens hebben betrekking op 221 verenigingen (respons 74%).

Uitgever(s): TNO Arbeid,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
monitors
sportverenigingen