Visie & Beleidsplein

Factsheet werkgeverschap bij een lokale partner

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) Factsheet werkgeverschap bij een lokale partner. Utrecht: Verenging Sport en Gemeenten (VSG).

Vanaf het moment dat de handtekening onder het bestuurlijk akkoord van de Impuls brede scholen, sport en cultuur staat, zijn werkgeverschap en BTW belangrijke items. Een combinatie-functionaris kan aangesteld worden bij een lokale partner (onderwijs, sport, cultuur) of bij een 'derde'. deze factsheet beschrijft vormen van aanstellingen bij een lokale partner. Per variant wordt een korte beschrijving gegeven en worden tips en risico's benoemd.

Uitgever(s): Verenging Sport en Gemeenten (VSG),

Download(s)

Factsheet werkgeverschap bij een lokale partner

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
combinatiefunctionarissen