Visie & Beleidsplein

Factsheet kosten combinatiefunctionaris

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) Factsheet kosten combinatiefunctionaris. Utrecht: Verenging Sport en Gemeenten (VSG).

In de Impuls brede scholen, sport en cultuur wordt voortaan uitgegaan van een normbedrag van 50.000 euro per fte. Dit bedrag is vastgesteld op basis van de CAO's voor het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, Gemeenten en Sport. Daarbij is de inzet van functies op hbo- en mbo-niveau gemiddeld. De middelen zijn bedoeld voor de personele kosten van een combinatiefunctionaris. Deze factsheet beschrijft met welke overige kostenposten u nog meer rekening moet houden.

Uitgever(s): Verenging Sport en Gemeenten (VSG),

Download(s)

Factsheet kosten combinatiefunctionaris

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
combinatiefunctionarissen