Visie & Beleidsplein

Combinatiefuncties

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Sportservice.Net (2007). Combinatiefuncties: Impuls brede scholen, sport en cultuur. Nieuwegein: Sportservice.Net.

De sportverenigingen in Nederland maken al decennia lang gebruik van trainers en coaches die, naast hun baan elders, parttime in de sport werken. Blijkbaar vindt de rijksoverheid dit een voortreffelijk model, want het ministerie van OCW en het ministerie van VWS stellen vanaf 2008 gelden beschikbaar om in Nederland 2500 fulltime combinatiefunctionarissen aan te stellen. Een combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever, maar is werkzaam voor twee of meer sectoren. Bij voorkeur is de functie uitvoerend van aard. In deze brochure worden de achtergronden van de impuls geschetst en worden de kansen die combinatiefuncties in de sport bieden beschreven.

Uitgever(s): Sportservice.Net,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sportservice.Net

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
combinatiefunctionarissen