Visie & Beleidsplein

Rapportage Nationale Olympische Academie 1993-1995

Boon, T., Jansen, J., & Naaktgeboren, N. (1996). Rapportage Nationale Olympische Academie 1993-1995. Arnhem: NOC*NSF, sector Olympische Beweging.

De thema's die tijdens sessies van de Internationale en Nationale Olympische Academie (IOA en NOA) en bij de activiteiten van de Mobiele Olympische Academie aan de orde komen, lopen steevast vooruit of anticiperen op nieuwe ontwikkelingen die worden aangezet vanuit het IOC. Anno 1995 wordt vastgesteld dat de thema's ook in Nederland ruim aandacht hadden en hebben: doping, de rol van de vrouw in de (Olympische) sport, sport for all, Olympische Beweging en commercialisering in de sport en de maatschappelijke waarde van sport en Olympische Beweging in een multiculturele samenleving.

Uitgever(s): NOC*NSF, sector Olympische Beweging,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tijn Boon
José Jansen
Nelleke Naaktgeboren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
Nationale Olympische Academie
Olympische Spelen
Olympische beweging