Visie & Beleidsplein

Sporten in een club betekent meer...

Knop, P. de, Martelaer, K. de, Theeboom, M., Puymbroeck, L. van, Wittock, H., & Wylleman, P. (1992). Sporten in een club betekent meer.... Gent: BLOSO.

Deze brochure gaat over sport en vooral over sporten in clubverband. De brochure is bedoeld voor jongeren die van plan zijn te gaan sporten. Er wordt ingegaan op algemene vragen rond het waarom van sportbeoefening en het sporten in clubverband. Verder wordt er ook aandacht besteed aan wat er, buiten het sporten, nog zoal te beleven valt in een club. Bijvoorbeeld besturen of inspringen bij het samenstellen van het clubblad.

Uitgever(s): BLOSO, Koning Boudewijnstichting, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul de Knop
Kristine de Martelaer
Marc Theeboom
Linda van Puymbroeck
Helena Wittock
Paul Wylleman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
besturen
jeugdsport
sportverenigingen