Visie & Beleidsplein

Rijk geschakeerd

op weg naar de participatiesamenleving

Putters, K. (2014). Rijk geschakeerd: op weg naar de participatiesamenleving. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Essay over de ingewikkelde weg naar de participatiesamenleving. Met deze essay wil het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een bijdrage leveren aan het debat over de herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat. In hoofdstukken 2 en 3 wordt antwoord gegeven op de vraag 'Wat is participatie en welke randvoorwaarden zijn daarbij nodig?'. De tweede vraag luidt: 'Hoe dragen decentralisaties in het sociale domein en het beroep op eigen verantwoordelijkheid bij aan de doelstellingen van een participatiesamenleving?'. Deze vraag wordt in hoofdstuk 4 beantwoord. Hoofdstuk 5 gaat over de verhoudingen tussen rijk, gemeenten en burgers in een proces van decentralisatie. In hoofdstuk 6 wordt afgesloten met een aantal dilemma's rondom dit onderwerp.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Rijk geschakeerd : op weg naar de participatiesamenleving

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kim Putters

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewonersparticipatie
burgerparticipatie
gemeenten
jeugdparticipatie
ouderparticipatie
participatie
rijksoverheid
verzorgingsstaat