Visie & Beleidsplein

Tabaksrook in de werkomgeving

resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werkgevers

Segaar, D., & Willemsen, M. (2003). Tabaksrook in de werkomgeving: resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werkgevers. Den Haag: STIVORO voor een rookvrije toekomst.

STIVORO wil werkgevers stimuleren tot en helpen bij de ontwikkeling, invoering en handhaving van een rookbeleid dat de gezondheid van de werknemers moet beschermen. Daarvoor is in 2003 met het PARA-meteronderzoek (Planmatige Aanpak Roken op de Arbeidsplaats) eerst de uitgangssituatie in bedrijven in kaart gebracht. Dit rapport gaat over de resultaten onder werkgevers.

Uitgever(s): STIVORO voor een rookvrije toekomst,

Download(s)

Tabaksrook in de werkomgeving : resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werkgevers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dewi Segaar
Marc Willemsen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeidsomstandigheden
bedrijfsleven
gezondheidsbevordering