Visie & Beleidsplein

Verschillen in gedrag en opvattingen over bewegen tussen etnische groepen

Dool, R. van den, & Tiessen-Raaphorst, A. (2013). Verschillen in gedrag en opvattingen over bewegen tussen etnische groepen. In V.H. Hildebrandt, Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011 (pp. 71-82) Leiden: TNO.

Niet-westerse migranten voldoen minder aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen dan de autochtone bevolking en de westerse migranten in Nederland. Het blijkt dat deze verschillen in het afgelopen decennium niet kleiner zijn geworden. Omdat verschillen slechts deels zijn te verklaren vanuit sociaal-economische kenmerken en integratie-factoren, is in dit hoofdstuk gekeken naar andere mogelijke verschillen tussen etnische groepen, zoals afzonderlijke beweegactiviteiten en opvattingen over bewegen en sporten. Daarbij is gekeken naar volwassenen (18-80 jaar). Het blijkt dat niet-westerse migranten minder tuinieren, klussen en fietsen in de vrije tijd. Wel lopen ze vaker naar hun werk of school dan autochtonen of westerse migranten. Daarnaast vinden niet-westerse migranten vaker dat het belang van sporten en bewegen voor de gezondheid wordt overdreven en hebben ze andere motieven om aan sport en bewegen te doen dan autochtonen en westerse migranten.

Uitgever(s): TNO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
Annet Tiessen-Raaphorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
minderheidsgroepen
onderzoeken
sportbeoefening