Visie & Beleidsplein

Het belang van bewegen voor niet-sporters

Dool, R. van den (2011). Het belang van bewegen voor niet-sporters. In A. Elling, 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van' (pp. 104-114) Nieuwegein: Arko Sports Media.

In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal: bewegen sporters meer dan niet-sporters en wat is daarbij de bijdrage van het sportgedrag zelf versus andere beweegactiviteiten? Het hoofdstuk begint met een overzicht van het eerder verrichte onderzoek op dit gebied, gevolgd door een beschrijving van de toegepaste methode, waarbij onder meer de gehanteerde definities voor bewegen en sporten aan de orde komen. Vervolgens worden de belangrijkste resultaten beschreven en in paragraaf 6.5 worden de implicaties hiervan bediscussieerd.

Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
sedentair gedrag
sportbeoefening