Visie & Beleidsplein

Marktaandelen in soorten en maten

een heranalyse van de AVO-data over lidmaatschap van sportverenigingen

Verlaat, M. van 't, & Dool, R. van den (2009). Marktaandelen in soorten en maten: een heranalyse van de AVO-data over lidmaatschap van sportverenigingen. In K. Breedveld, Sporten gemeten (pp. 98-107) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Voor de toetsing en monitoring van het beleid is het van belang dat het marktaandeel van de georganiseerde sport en van sporten afzonderlijk eenduidig interpreteerbaar en daardoor genuanceerd in kaart gebracht wordt. In dit hoofdstuk laten de auteurs zien op welke verschillende manieren het marktaandeel van de georganiseerde sport berekend kan worden en tot welke verschillende uitkomsten dit leidt. Ze doen dit door analyses uit te voeren van de AVO-gegevens (Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek) tussen 1979 en 2007. Eerst wordt gekeken welke methoden betrouwbaar en haalbaar zijn. Vervolgens worden de uitkomsten van verschillende marktaandeelbepalingen beschreven en vergeleken. Ook wordt berekend welke sporten in het algemeen en binnen het georganiseerde domein het sterkst vertegenwoordigd zijn. Aan het einde van het hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen samengevat.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marije van 't Verlaat
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lidmaatschappen
methoden
methodologie
sportverenigingen
statistische gegevens