Visie & Beleidsplein

Sportdeelname

Kamphuis, C.B.M., & Dool, R. van den (2008). Sportdeelname. In K. Breedveld, Rapportage sport 2008 (pp. 74-101) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dit hoofdstuk biedt cijfers over actieve sportbeoefening in Nederland. Daartoe zijn de cijfers uit de 'Rapportage Sport 2006', die voornamelijk betrekking hadden op de jaren tot en met 2003, aangevuld met nieuwe cijfers over de jaren 2005 en 2007. De belangrijkste bronnen waaruit dit hoofdstuk put zijn het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (AVO), en het Survey integratie minderheden (SIM). Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In paragraaf 4.2 staat de sportdeelname centraal: trends in sportdeelname door de tijd heen, sportdeelname naar demografische kenmerken en sportdeelname door allochtonen. Paragraaf 4.3 gaat vervolgens in op de beoefening van diverse takken van sport. In paragraaf 4.4, ten slotte, wordt gekeken naar lidmaatschap van sportverenigingen, deelname aan trainingen en competities, en aan sportevenementen. In paragraaf 4.5 worden de belangrijkste bevindingen samengevat.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Carlijn Kamphuis
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportbeoefening
statistische gegevens