Visie & Beleidsplein

Een gezonder Nederland

kernboodschappen van de volksgezondheid toekomst verkenning 2014

Hoeymans, N., Loon, A.J.M. van, Berg, M. van den, Harbers, M.M., Hilderink, H.B.M., Oers, J.A.M. van, ... Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2014). Een gezonder Nederland: kernboodschappen van de volksgezondheid toekomst verkenning 2014. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze Kernboodschappen maken deel uit van 'Een gezonder Nederland', de zesde 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning'.

In de VTV-2014 zijn vier opgaven voor de volksgezondheid centraal komen te staan: 

  1. Iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken beter maken.
  2. Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.
  3. Autonomie en keuzevrijheid stimuleren.
  4. De zorg betaalbaar houden.

Deel A van de Kernboodschappen geeft een actueel overzicht van de belangrijkste trends in de volksgezondheid. In Deel B wordt de toekomst verkend aan de hand van vier perspectieven op de gezondheid. In elk van deze perspectieven staat een van de opgaven op de voorgrond. Met deze VTV draagt het RIVM bij aan het volksgezondheidsbeleid in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt de VTV om de landelijke nota gezondheidsbeleid op te stellen. De informatie kan ook andere ministeries, gemeentelijke overheden, professionals, het maatschappelijk middenveld en burgers ondersteunen in hun strategische discussies.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Een gezonder Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nancy Hoeymans
A.J.M. van Loon
Matthijs van den Berg
M.M. Harbers
H.B.M. Hilderink
Hans van Oers
Casper Schoemaker
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidsverschillen
volksgezondheid