Visie & Beleidsplein

Nieuwe verhoudingen in de sport

de toekomst van het nationaal sportbeleid in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen

Beckers, T., & Serail, S. (1991). Nieuwe verhoudingen in de sport: de toekomst van het nationaal sportbeleid in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen. Tilburg: IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant.

Rapport van een onderzoek dat als doel heeft het formuleren van een conceptueel beleidskader ten behoeve van de beleidsvoering op het terrein van de sport door de directie Sportzaken van het ministerie van WVC. Dit conceptueel kader komt tot stand door: (1) een beschrijving en analyse van ontwikkelingen op het terrein van de sport en het sportbeleid; (2) de formulering van mogelijke doelen voor toekomstig sportbeleid en bepaling van een rolverdeling tussen de rijksoverheid - in het bijzonder de directie Sportzaken van het WVC- en de andere actoren die zich met het landelijk sportbeleid bezighouden, inclusief de lokale overheden; en (3) het aangeven van de wegen waarlangs de doelstellingen kunnen worden bereikt.

Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Theo Beckers
S. Serail

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke ontwikkeling
sportbeleid