Visie & Beleidsplein

Volgers van de sport

Kamphuis, C.B.M., & Dool, R. van den (2008). Volgers van de sport. In K. Breedveld, Rapportage sport 2008 (pp. 102-125) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In dit hoofdstuk gaan de auteurs in op de verschillende wijzen waarop mensen als toeschouwer de sport volgen en op de verschillen die zich in dat opzicht voordoen tussen takken van sport. Eerst wordt in paragraaf 5.2 ingegaan op het volgen van sport via de media (tijdschriften, boeken, televisie, internet), en vervolgens op het als toeschouwer bijwonen van sportwedstrijden (paragraaf 5.3). Paragraaf 5.4 bevat de conclusie.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Carlijn Kamphuis
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
internet
media
sport (algemeen)
sportbeoefening
televisie
tijdschriften