Visie & Beleidsplein

Telefoon of toetsenbord

over de effecten van terugvraagperioden en wijze van bevraging in het OBiN-onderzoek

Hoekman, R. (2009). Telefoon of toetsenbord: over de effecten van terugvraagperioden en wijze van bevraging in het OBiN-onderzoek. In K. Breedveld, Sporten gemeten (pp. 32-42) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het ministerie van VWS laat sinds 1987 jaarlijks een continu onderzoek uitvoeren naar letsel, bewegen, gezondheid en overgewicht. Dit onderzoek, genaamd Ongevallen en Beweging in Nederland (OBiN), wordt sinds september 1999 uitgevoerd door INTERVIEW-NSS en kent drie hoofdthema's: letsel, sportparticipatie, en bewegen en overgewicht (INTERVIEW-NSS 2006). Voor dit hoofdstuk beperkt de auteur zich tot de resultaten van het thema sportparticipatie. Het deel over sportparticipatie geeft inzicht in de sportparticipatie van personen van 4 jaar en ouder en de kans op blessures die men daarbij heeft. In de volgende paragraaf bespreekt de auteur de fundamentele verschillen in onderzoeksopzet tussen OBiN'05 en OBiN'06. Bij de uitkomsten wordt vervolgens eerst een vergelijking gemaakt tussen OBiN'05 en OBiN'06. Daarna wordt de vergelijking met OBiN'05 losgelaten en wordt binnen OBiN'06 gefocust op de verschillen tussen de telefonische en online bevraging.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

methodologie
monitors
onderzoeksmethoden
sportbeoefening