Visie & Beleidsplein

Ruimte en accommodaties voor sport

Hoekman, R., Knol, F., & Poel, H. van der (2010). Ruimte en accommodaties voor sport. Sport een leven lang (pp. 204-218) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Accommoderen betekent 'in orde brengen', 'opmaken' of 'aanpassen'. Sport vraagt, zeker als het een spel is of training daarvoor, om een aanpassing van de ruimte. Die aanpassing kan permanent zijn, zoals een overdekte ijsbaan, of tijdelijk, zoals een parcours of baan op een dichtgevroren meer. Sport accommoderen vergt planning, ruimte en veel geld. Ongeveer 77 procent van het totale overheidsbudget voor sport en 86 procent van het gemeentelijke sportbudget gaat naar accommodaties, de belangrijkste inzet van de overheid om sport te stimuleren. In paragraaf 12.2 kijken de auteurs naar het belang van de levensfase in het overbruggen van de afstand tot de sportvoorziening en naar de gebruikte vervoermiddelen en de reistijd. De onderliggende vraag is of ergens in de levensloop de reistijd een belemmerende factor vormt voor de sportdeelname. In paragraaf 12.3 wordt gekeken hoe de behoefte aan typen sportvoorzieningen zich tegen 2016 en 2028 zal ontwikkelen. Omdat het accommodatiebeleid zich vooral afspeelt op lokaal en regionaal niveau, worden de prognoses uitgesplitst naar regio, zodat zichtbaar wordt waar in de toekomst de behoefte aan bepaalde typen sportaccommodaties groeit of afneemt.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Frans Knol
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
speelruimte
sportaccommodaties