Visie & Beleidsplein

Continu onderzoek burgerperspectieven

kwartaalbericht 2014-2

Noije, L. van, Ridder, J. den, & Posthumus, H. (2014). Continu onderzoek burgerperspectieven: kwartaalbericht 2014-2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dit zesentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betref het tweede kwartaal van 2014. In hoofdstuk 1 bekijken de auteurs de stemming in Nederland, de opvattingen over de economische situatie, de belangrijkste zorgen van burgers en (politiek) vertrouwen. In hoofdstuk 2 belichten ze de drie meest genoemde maatschappelijke problemen: het samenleven, de gezondheids- en ouderenzorg en de economie. De auteurs gaan na voor welke groepen deze thema's het belangrijkst zijn en welke problemen men precies noemt. In het derde hoofdstuk staan (fysieke) risico's en verantwoordelijkheden centraal. Er wordt bekeken over welke risico's men zich in het dagelijks leven zorgen maakt en welke rol de overheid heef bij het omgaan met deze risico's. De gegevens in dit kwartaalbericht zijn gebaseerd op een grootschalige enquête en vier groepsgesprekken. De enquêtegegevens zijn verzameld tussen 1 april en 2 mei 2014 (zie ook de Verantwoording achterin). Daarnaast zijn er op 23 en 24 april groepsgesprekken gehouden in Rotterdam en Almere.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Continu onderzoek burgerperspectieven : kwartaalbericht 2014-2

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lonneke van Noije
Josje den Ridder
Hanneke Posthumus

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
gezondheidszorg
leefomgeving
maatschappelijke ontwikkeling
monitors
onderzoeken
ouderenzorg
politie
samenleving