Visie & Beleidsplein

Korfbal op het basisonderwijs

Broekema, E., & Visser, J.T. (2012). Korfbal op het basisonderwijs. Zeist: Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV).

Deze lesmap is bedoel voor leerkrachten in het basisonderwijs, leerlingen die het vak Bewegen, Sport en Maatschappij volgen, trainers en vrijwilligers bij korfbalverenigingen. Het doel van het project is het aanbieden van oefen- en spelvormen om korfbal te introduceren op school en het zorgen voor werkvormen die aansluiten bij wat in de school gebruikelijk is. De map bevat een aantal uitneembare kaarten die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de te geven les.

Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ewoud Broekema
Jan Tonny Visser

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdtrainers
korfbal
lesmaterialen
onderwijsgevenden
primair onderwijs
sportverenigingen