Visie & Beleidsplein

Meerjarenbeleidsplan 2009 - 2015

de toekomst van hockey

focus op kwaliteit en cultuur

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) (2010). Meerjarenbeleidsplan 2009 - 2015: de toekomst van hockey, focus op kwaliteit en cultuur. Nieuwegein: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

In de komende beleidsperiode (2009-2015) legt de KNHB de nadruk op het bevorderen van kwaliteit en het behoud van de hockeycultuur. Het ledenaantal groeit en het is een uitdaging voor zowel de KNHB als verenigingen om samen te zorgen dat elke hockeyer kan rekenen op een gekwalificeerde coach, trainer en scheidsrechters. De kernpunten van het beleid van de KNHB zijn: hockeyactiviteiten op maat, hockey op wereldniveau, goed hockey begint bij goed kader, behoud van de hockeycultuur, focus op gerichte groei, hockey midden in de samenleving, sterke verenigingen en optimale communicatie en sponsoring.

Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsnota's
hockey