Visie & Beleidsplein

BSM toetsvoorbeelden

ijkpunten voor het curriculum van het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij

Anthoni, K., Kamp, W. van de, Schrik, E., Swinkels, E., Veldboer, R., & Witsiers, D. (2009). BSM toetsvoorbeelden: ijkpunten voor het curriculum van het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij. Enschede: SLO.

Deze publicatie bevat toetsvoorbeelden voor het schoolexamenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), en heeft tot doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het curriculum van het vak BSM. Er was behoefte aan verdieping en afzonderlijke docenten konden dat niet op eenduidige wijze bewerkstelligen. De behoefte groeide aan een manier van toetsing die al een landelijke norm zou kunnen gelden en die tevens als ijkpunt voor het curriculum kon dienen. De directe aanleiding voor deze publicatie is dat in 2006 scholen uit de BSM netwerken een veldaanvraag bij SLO hebben ingediend om voorbeeld toetsen te gaan ontwikkelen. Deze toetsvoorbeelden worden in de toekomst geëvalueerd en uiteindelijk definitief gemaakt.

Uitgever(s): SLO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Anthoni
Wessel van de Kamp
Els Schrik
Eric Swinkels
Richard Veldboer
Dennis Witsiers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Bewegen, Sport en Maatschappij
beleidsondersteuning
lesmaterialen
onderwijsgevenden
voortgezet onderwijs